2011. december 24., szombat

Áldott Karácsonyt!

"És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:
Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
"
(Lk 2,10-11)

Minden kedves blog olvasónak Áldott, Békés, Meghitt Karácsonyt kívánok!